ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.ปรับโฉมทางเท้า ต้นแบบทางเท้าเมืองหลวง
23 พ.ย. 2564

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังตรวจความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 พื้นที่เขตปทุมวัน ว่า กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ โดยปรับปรุงให้สวยงามและให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รองรับการเปิดเมืองที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา โดยกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด 4 ปีซ้อน จากการตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงช่วงแรกจากแยกปทุมวัน - ลิโด้ซอย7 ระยะทาง 330 เมตร จะเสร็จก่อนปีใหม่นี้ และทั้งหมดระยะทางรวม 2 ฝั่ง ประมาณ 2 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2565

สำหรับโครงการปรับปรุงถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจัดระเบียบสาธารณูปโภคต่างๆ ใต้ทางเท้า เพื่อให้การซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงในอนาคตเป็นระบบมากขึ้น พร้อมจัดระเบียบสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ป้ายโฆษณา ตู้ไฟฟ้า และจุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ำท่วมฉับพลันที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกหนัก รวมถึงการจัดระเบียบเสาไฟและสายไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อให้ทางเท้าบริเวณถนนพระรามที่ 1 เป็นต้นแบบทางเท้าที่สมบูรณ์

รายละเอียดโครงการฯ มีความยาว 1,010 เมตร รวมระยะทางไป-กลับ ความยาว 2,020 เมตร เขตทางกว้าง 29.00-29.50 เมตร ทางเท้ากว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร รายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย ปรับปรุงคันหินและทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบ Smart Lighting จำนวน 134 ต้น จัดระเบียบทางเท้าหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ปรับปรุงเกาะกลางถนน รั้วเหล็กกั้นคนข้าม จัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐาน และแก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง และจัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า และงานองค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงสตรีทเฟอร์นิเจอร์ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ปัจจุบัน มีคืบหน้าร้อยละ 5.36

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558