ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
TGO พร้อมภาคีเครือข่ายโครงการ Climate Action Leaders Forum รวมพลังความคิด หยุดวิกฤติโลกร้อน
23 พ.ย. 2564

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับภาคีเครือข่าย ชั้นนำภาครัฐและเอกชนของประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ Environmental Education Center Thailand เปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1) เพื่อสร้างเวทีผู้นำระดับประเทศ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum (รุ่น 1) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live : CAA Climate Action Academy และ Facebook : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกล่าวถึงการประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ในเวที COP 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปประกาศความมุ่งมั่นของประเทศไทยในเวที COP 26 ด้วยตัวเอง
 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.TGO ได้กล่าวว่า โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 เป็นเวทีในรูปแบบใหม่ที่เรียนเชิญผู้นำภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ และองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีบทบาทในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมลดโลกร้อนตามความตกลงปารีส
 
ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็นกำลังสำคัญร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้สำเร็จ GC ได้ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นในการผลิตเคมีภัณฑ์ที่ช่วยให้ชีวิตของคนดีขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของ GC ที่ว่า “เคมี.. ที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living)” รวมถึงมุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืน
 
GC ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้าน Net Zero ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) โดยจะ GHG ลง 20% ภายในปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. Efficiency-driven: ลด GHG 20% ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันและอนาคตให้มีการปลดปล่อย GHG น้อยที่สุดพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
2. Portfolio-driven: ลด GHG 25% ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจในอนาคตโดยมุ่งเน้นธุรกิจคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม เช่น Performance Chemicals, Biochemicals, Green and Recycling Business และ 3. Compensation-driven: ลด GHG 55% โดยการชดเชยคาร์บอนที่เหลือด้วยแนวทางและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่หลากหลาย ทั้งนี้ GC เชื่อมั่นว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558