ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
นิด้าโพลครั้งที่ 8 เลือกผู้ว่ากทม. ชัชชาติ อันดับ 1
05 ธ.ค. 2564

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8” สำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 8 ระบุว่า

บุคคลที่ประชาชนเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม.

 1. ร้อยละ 34.37 เห็นว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 2. ร้อยละ 17.07 เห็นว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 3. ร้อยละ 11.68 เห็นว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 4. ร้อยละ 6.37 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล
 5. ร้อยละ 6.15 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 6. ร้อยละ 5.54 เห็นว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 7. ร้อยละ 4.86 เห็นว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 8. ร้อยละ 3.03 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 9. ร้อยละ 2.88 เห็นว่าเป็น ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 10. ร้อยละ 2.66 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 11. ร้อยละ 2.20 เห็นว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 12. ร้อยละ 1.37 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า
 13. ร้อยละ 1.21 เห็นว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล

ทั้งนี้ ร้อยละ 0.61 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทย

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

 1. ร้อยละ 24.05 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 2. ร้อยละ 12.75 เห็นว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 3. ร้อยละ 11.38 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครอิสระที่ไม่เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ
 4. ร้อยละ 10.93 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 5. ร้อยละ 8.95 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล
 6. ร้อยละ 6.98 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย
 7. ร้อยละ 4.63 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 8. ร้อยละ 4.40 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครในทีม น.ส.รสนา โตสิตระกูล
 9. ร้อยละ 4.02 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 10. ร้อยละ 3.57 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครในทีม ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 11. ร้อยละ 2.88 เห็นว่าเป็น ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 12. ร้อยละ 2.20 เห็นว่าเป็น จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 13. ร้อยละ 1.37 เห็นว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคกล้า

ทั้งนี้ ร้อยละ 1.89 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ผู้สมัครในทีม นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี และผู้สมัครจากพรรค เสรีรวมไทย

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558