ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ยธ.ขยับ 4 กองคดีสำคัญดีเอสไอ
23 ธ.ค. 2564
ยธ.มีคำสั่งขยับ 4 กองคดีสำคัญดีเอสไอ ตั้ง "วรณัน”รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ นั่งผอ.กองบริหารคดีพิเศษ

รายงานข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งย้ายแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จำนวน 4ราย ประกอบด้วย

1. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษ ในฐานะรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็น ผอ.การเฉพาะด้านกองบริหารคดีพิเศษ

2. ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล ผอ.การเฉพาะกองบริหารคดีพิเศษ เป็น ผอ.การเฉพาะด้านกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

3. นายทวีศักดิ์ สุรสิทธิ์ ผอ.การเฉพาะด้านกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เป็นผอ.การเฉพาะด้านกองคดีความมั่นคง

และ 4. ร.ต.อ วิษณุ ฉิมตระกูล ผอ.การเฉพาะด้านกองคดีความมั่นคง เป็น ผอ.การเฉพาะด้านกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558