ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.ยกเลิกจัดงานปีใหม่งดสวดมนต์ข้ามปี
23 ธ.ค. 2564
สกัดโอมิครอน! กทม.แถลงยกเลิกการจัดงานปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีลานคนเมือง และงดกิจกรรมหมดทั้ง 50 เขตพร้อมขอเอกชนงดเคาท์ดาวน์

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงยกเลิกการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2565 ซึ่งเดิมได้มีการเตรียมการจัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) โดยยึดปฏิบัติตามแนวทางของ การประชุม ศบค. ล่าสุดในวันนี้(23ธ.ค.64) ซึ่งมีมติให้กรุงเทพมหานครงดการจัดกิจกรรมปีใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 โอไมครอนที่แพร่ระบาดเร็วมาก โดยกรุงเทพมหานครงดจัดกิจกรรมปีใหม่ของทุกหน่วยงานทั้ง 50 เขต รวมถึงกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และพิธีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่

ในส่วนของภาคเอกชนที่มีการเตรียมจัดงานปีใหม่ไว้แล้ว กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือ ให้งดการจัดงาน แต่หากยังต้องจัดงาน ต้องเข้มข้นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มาดยิ่งขึ้น และต้องลกจำนวนคนเข้าร่วมงานเพื่อควบคุมได้ โดยเท่าที่ขออนุญาตกรุงเทพมหานครจัดงานใหญ่ มี 2 จุด ได้แก่ ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเรียกร้องให้ผู้คนยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วนเพื่อปกป้องระบบ สาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอน แพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าอย่างมีนัยสําคัญ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19)ในประเทศไทย พบว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ โอไมครอน ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มากกว่า 100 ราย ยืนยันแล้วจํานวน 27 รายและอยู่ระหว่างรอผลยืนยันจํานวน 97 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของ การติดเชื้อ (โควิด-19) โอไมครอน กรุงเทพมหานครจึงต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมด

"ฝากถึงประชาชนให้เข้มข้นในมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล และหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก แนะให้สวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านงดการจัดกิจกรรม สังสรรค์และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แต่สามารถกินเลี้ยงสังสรรที่บ้านได้ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด"นายเกรียงยศ กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558