ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.จับมือ สตช.แจ้ง PM 2.5 ผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ
08 ม.ค. 2565

กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการสนับสนุนพื้นที่บนป้ายจราจรอัจฉริยะในความดูแลของ สตช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 จุด ที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ มายังป้ายจราจรอัจฉริยะในความรับผิดชอบของ สตช. จำนวน 90 จอ ครอบคลุมพื้นที่ 20 เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ประกอบด้วย คลองเตย จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา สาทร และห้วยขวาง ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. หมุนสลับตลอด 2 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและสามารถวางแผนการทำงาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด