ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ส.ผู้เลี้ยงไก่ไข่มีมติตรึงราคาไข่ไก่ฟ้องละ 2.90 บาท
13 ม.ค. 2565
สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่มีมติตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟ้องละ 2.90 บาท บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันที่ 13 ม.ค. 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงผลการหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ปัญหาต้นทุนของผู้เลี้ยงไก่ โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่ยอมให้ความร่วมมือในการตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาทต่อฟอง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสิ
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด