ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
กาฬสินธุ์ พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มรายวันอีก 50 ราย ส่วนใหญ่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
14 ม.ค. 2565

       จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน ล่าสุดพบเพิ่ม 50 ราย ส่วนใหญ่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจากงานสังสรรค์ และมาจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อออกประกาศให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาพำนักในจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หลังพบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง

      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์พบผู้ป่วยใหม่ 50 ราย เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนจากคลัสเตอร์งานสังสรรค์ปีใหม่ใน ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง 4 ราย, เค้าดาวน์ปีใหม่บ้านวังมะพลับโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย, ครอบครัวใน ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย 2 ราย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.คำม่วง 1 ราย, งานแต่งงาน ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี 1 ราย, ครอบครัว ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย 1 ราย, พบจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 31 ราย, มาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 6 ราย 

        ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนตามอำเภอต่างๆ ส่งผลให้ล่าสุด จ.กาฬสินธุ์มีผู้ป่วยสะสม 11,544 ราย โดยหายป่วยแล้ว 10,960 ราย กำลังรักษา 511 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 73 ราย

       อย่างไรก็ตามล่าสุดทางศูนย์อำนวยการต้านโควิด-19 จ.กาฬสินธุ์ได้ประกาศให้ประชาชนที่เดินทางเข้ามาพำนักใน จ.กาฬสินธุ์รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 และให้สังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือให้รายงานผ่านระบบคิวอาร์โค้ดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ งดไปยังสถานที่เสี่ยงและแออัด ควรหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารหรือนั่งดื่มร่วมกันเป็นเวลานานในงานบุญและงานประเพณีต่างๆ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมาร่วมงานควรห่ออาหารกลับไปรับประทานที่บ้าน และปฏิบัติตัวป้องกันตนเอง หลังจากในช่วงนี้พบการผู้ป่วยติดเชื้อไปร่วมงานสังสรรค์เพิ่มขึ้น

ทีมข่าวข่าวกาฬสินธุ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด