ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
เจ้าอาวาสวัด-ผอ.รร.บ้านหัวถนน มอบข้าวสาร นักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนรายจ่ายผู้ปกครอง
26 ม.ค. 2565

..ที่โรงเรียนบ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นาย สุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม ประธาน มอบข้าวสารให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมด้วย  พระครูวิถีธรรมประวรรต เจ้าอาวาสวัดหัวถนน นายคชกฤต สาสนะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวถนน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี  
พระครูวิถีธรรมประวรรต เจ้าอาวาสวัดหัวถนน  กล่าวว่า วัดหัวถนน และผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับมอบข้าวจากผู้มีจิตศรัทธาได้มอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน  เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำ ช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคือง หลวงพ่อและผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังมูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิมขอข้าวสาร 300 ถุง มอบให้กับนักเรียน  อีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  โดยในปีที่แล้ววัดได้ซ่อมแซมอาคารเรียนใหม่ ซ่อมป้ายหน้าโรงเรียน และทำป้ายหน้าอาคาร ใช้ทุนไม่ถึง 1 แสนบาท โดยความร่วมแรงร่วมใจจาก พระสงฆ์ คณะครู ศิษย์เก่า และชาวบ้านช่วยกัน ทั้งนี้ ก็จะพัฒนาโรงเรียนต่อไปเพื่อลูกหลานของเรา

ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558