ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ศิษย์วัดพระธรรมกาย เยี่ยมคารวะปีใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
26 ม.ค. 2565

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้มอบธรรมทานหนังสือ "สติสัมปชัญญะ" พร้อมด้วยชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ขนมปังจากโกล์เบรด เป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย ศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุพ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนั่น ตำบลคลองสอง ธนกฤต แก้วนามไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์อำวิทยา ตำบลคลองสอง ไพผกา ผิวดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ตำบลคลองสอง ดำเนิน คำดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ตำบลคลองสาม ภิญทุตา อินเตสะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ตำบลคลองสาม สุพชาต ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทีมข่าวปทุมธานี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558