ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สหรัฐฯ ประกาศไทยหลุด แบล็คลิสต์ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
23 ก.พ. 2565

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) เผยแพร่รายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลกประจำปี 2564 โดยปรากฏว่าไม่มีรายชื่อ ย่านการค้าและตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏในรายงานแม้แต่แห่งเดียว นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมการดำเนินงานเชิงรุกของไทยที่ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม


การคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เป็นภารกิจที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อผลักดันให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ พร้อมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยกรมฯ ได้ทำงานเชิงรุกหลายด้าน เช่น
พัฒนาระบบจดทะเบียนและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกวดขันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ ทั้งในย่านการค้าและแนวชายแดน รวมทั้งร่วมมือกับเจ้าของสิทธิและแฟลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำอย่าง Shopee Lazada และ JD Central หยุดวงจรการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์
“ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จนทำให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถือว่ารายงานของสหรัฐฯ ในปีนี้เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจในไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มีความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของไทย สร้างแรงจูงใจในการลงทุน และการดำเนินธุรกิจในประเทศอย่างยั่งยืน” นายวุฒิไกร กล่าว
ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนป้องกันไม่ให้มีการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกช่องทางต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558