ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เจ้าท่าเปิด3ท่าเรือใหม่บริการเส้นทางเจ้าพระยา
26 ก.พ. 2565

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือสาทร ท่าเรือราชินี และท่าเรือท่าเตียน ขณะนี้กำลังก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และสามารถเปิดบริการประชาชนได้ภายในเดือน มิ.ย. 65

ทั้งนี้เน้นย้ำความปลอดภัยอย่างรอบคอบ รวมถึงการทำความสะอาดท่าเรือเมื่อแล้วเสร็จ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มีความสวยงาม อันจะเป็นการส่งเสริมการให้บริการขนส่งสาธารณะทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

นายสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือโดยสาร จะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก ช่วยเพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการด้านคมนาคมได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558