ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เจ้าท่าสร้างท่าเรือสำราญที่สมุยเสร็จปี 2570
16 มี.ค. 2565

นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ขณะที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเรือสำราญเข้าเทียบท่าสูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย นอกจากนี้ ประเทศไทยมักถูกเลือกเป็นจุดแวะพักของเรือสำราญขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันเรือสำราญขนาดใหญ่ยังไม่สามารถเข้าเทียบท่ากับประเทศไทยได้โดยตรง ต้องอาศัยเรือขนาดเล็กรองรับนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญอีกที

ดังนั้น กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าจึงเริ่มโครงการศึกษาและวิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ หรือ Cruise Terminal เริ่มจากบริเวณแหลมหินคม ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากมียุทธศาสตร์ที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

สำหรับโครงการท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สมุย จะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน หรือ PPP ภายใต้งบลงทุน 12,146 ล้านบาท

สำหรับท่าเรือจะมีความยาวหน้าท่า 362 เมตร ความลึกร่องน้ำอยู่ที่ 12 เมตร อาคารผู้โดยสารสามารถจุได้ 3,600 คน รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน 2 ลำ เรือยอชต์ 80 ลำ และเรือเฟอร์รี่ 6 ลำ

นายวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า คาดการณ์ว่าหลังสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่สมุยเสร็จในปี 2570 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญเข้าประเทศไทยสูงถึง 170,025 ราย และในปี 2575 จะเพิ่มขึ้นเป็น 309,565 ราย ปี 2580 เพิ่มเป็น 386,605 ราย และในปี 2585 สิ้นสุดสัมปทานโครงการจะมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 494,887 ราย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558