ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
23 มี.ค. 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศึกษาโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี 

วันนี้  21 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวรายงาน  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมฯ 

กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณ โดยมอบหมายให้ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการเพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า ครั้งใหญ่ ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า ตามแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564  โดยก่อสร้างอาคารจัดแสดงหลังใหม่ขึ้น ใกล้เคียงกับบริเวณอาคารหลังแรก  เป็นสถาปัตยกรรมอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยม สีดินเทศ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลุมขุดค้นพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากที่แสดงเรื่องราวของมนุษย์ในอดีต สื่อด้วยการเจาะช่องหน้าต่างขนาดต่างๆกัน  ส่วนภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นใหม่ เน้นเรื่องราวโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตกที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี และในระยะหลังมีการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงมากขึ้น ปรับปรุงการจัดแสดง ทั้งส่วนเนื้อหาการจัดแสดง และการนำเสนอเรื่องราวให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ เหมาะสมกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกเพศทุกวัยด้วย ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558