ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยาวางแผนบริหารจัดการน้ำบนเกาะล้าน เล็งต่อสัญญาอีสวอเตอร์อีก 5 ปี พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 10 เท่า
23 มี.ค. 2565

วันนี้ 21 มีนาคม 2565 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูพื้นที่ที่จะสามารถใช้กักเก็บน้ำบนเกาะล้าน
 
    นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล้าวว่า  เมืองพัทยาจะได้วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ชุมชนเกาะล้านว่า มีการวางแผนทั้งระยะสั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการประสานจัดหาน้ำอุปโภคและบริโภคมาให้ประชาชนเพื่อให้เกิดความเพียงพอของประชาชนทั้งเกาะล้าน  ทั้งนี้ ในส่วนของการวางแผนระยะยาวนั้น ล่าสุดเมืองพัทยาได้เสนอต่อสัญญาการดูแลระบบบริหารจัดการน้ำกับอีสวอเตอร์ออกไปอีก 5 ปี รวมทั้งขยายกำลังการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า จากวันละ 300 คิว เป็นวันละ 3,000 คิว และวางแผนจัดทำธนาคารน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำดิบได้ 2 แสนคิว รวมทั้ง ปรับปรุงระบบบ่อบาดาลที่มีบนเกาะทุ้งหมด 5 บ่อ ให้ใช้งานได้เต็มกำลังเพื่อสำรองน้ำในธนาคารน้ำ และใช้แจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนบนเกาะล้านได้มีน้ำอุปโภคและน้ำบริโภคใช้โดยไม่ขาดแคลน ซึ่งขณะนี้เข้าการพิจารณาความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558