ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
อัศวิน เปิดนโยบาย 8 ด้าน สู้ศึกเลือกตั้ง กทม.
29 มี.ค. 2565

อัศวิน ขวัญเมือง เปิดตัวทีมคนรุ่นใหญ่ประกบคนรุ่นใหม่ สู้ศึกเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." พร้อมเปิดนโยบาย8ด้าน กรุงเทพฯ ต้องไปต่อ
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. จัดงานแถลงข่าวหลังลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.เปิดตัวเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯกทม.ในนามผู้สมัครอิสระ พร้อมเปิดตัวทีมงานคนสองรุ่นมาช่วยผนึกกำลังอาสาเข้ามาสานต่อและแก้ปัญหาต่างๆ ให้คน กทม.โดยชูนโยบายสำคัญที่ทำได้จริงเพราะทำให้เห็นมาแล้วและไม่ขายฝัน นโยบายสำคัญที่หวังโกยคะแนนจากชาว กทม.ในการลงสู้ศึกครั้งนี้มี 8 ด้านคือ
1.นโยบายเมืองป้องกันน้ำท่วม 2.นโยบายเมืองเดินทางสะดวก 3.นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ 4.นโยบายเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5.นโยบายเมืองปลอดภัย 6.นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ 7.นโยบายเมืองดิจิทัล และ 8.นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย
พร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมา กรุงเทพมีปัญหาที่หมักหมมมานานม ฝนตกน้ำท่วม ประชาชนได้รับผลกระทบ ต้นไม้พื้นที่ลดลง ปัญหาโลกกร้อน ฯลฯ ล้วนเป็นปัญหาทั้งนั้น จากนี้จะเข้ามาเติมเต็มความคาดหวังของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชน คือ การบ้าน เเม้ตัวเขาจะเขียนนโยบายไม่เก่ง เเต่จะหาคนที่เก่ง ๆ มาช่วยช่วยเขียน ช่วยคิด โดยตนเองจะนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเเก้ปัญหาน้ำท่วม จาก24จุดเสี่ยง เเก้ไขไปได้ เหลือ 9 จุด  5ปี 5เดือน 5 วัน ยืนยันว่าไม่มีทุจริตหยาดหงื่อ ทุกบาททุกสตางค์ ที่ประชาชนเสียภาษี จะต้องกลับคืนสู่ประชาชนชาวกรุง  ยืนยัน ว่า การลงสมัครรรั้งนี้ เป็นผู้สมัครอิสระอย่างเเท้จริง ไม่อิงเเอบพรรคการเมืองได่ มีเอกภาพ ตัดสินใจด้วยตัวเอง 
นอกตากนั้น พล.ต.อ.อัศวิน  เปิดตัวคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วม คือ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคนลุยเมือง ที่ประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาอาชีพที่จะเข้ามาร่วมงาน และเคยร่วมงานพัฒนากรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ สมัย พล.ต.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าฯกทม. อาทิ
- ด้านคมนาคม นายจิรวัฒน์ จังหวัด (ร่วมออกแบบ รถ BMV Feeder และเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพ)
- ด้านการศึกษา นางสาวณภัทร วัชราภรณ์ (ที่ปรึกษานโยบายสาธารณะและ นักศึกษาปริญญาเอก)
- ด้านกีฬาและกิจกรรมเยาวชน นางสาวปุณยวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ (ผลักดันสนามสเกตสวนรถไฟ)
- ด้าน Universal design สิทธิผู้พิการ นายสว่าง ศรีสม (นักเคลื่อนไหวด้านการเข้าถึงของคนทั้งมวล)
- ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก (นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ )
-ด้านบริการสาธารณสุข  น.ส.ชมพูนุท พันธศรี (หนึ่งในผู้ผลักคันรถ BMV )
-ด้านชุมชนเข้มแข็ง นายธวัช ศรีวัฒนะ (นักชุมชน / ผู้สมัคร ส.ก. รักษ์กรุงเทพ)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558