ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ขนส่งจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งสร้างความปลอดภัย รับเทศกาลสงกรานต์
04 เม.ย. 2565

นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ ขนส่งจังหวัดพังงากล่าวว่า วันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและความพร้อมของผู้ประจำรถ ตลอดจนเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอแก่ผู้เดินทางไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีขนส่ง มีการจัดตั้งจุด Rest Aera ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารไม่ประจำทาง ณ สามแยกวังหม้อแกงจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพังงาและภูเก็ต รวมไปถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันสถานการณ์โควิดนี้ด้วยที่จะต้องให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 จังหวัดพังงาข้อมูลจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา พบว่าไม่มีผู้เสียชีวิต มีอุบัติเหตุ 14 ครั้งบาดเจ็บ 17 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอท้ายเหมือง 4 ครั้ง อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า อำเภอละ 3 ครั้งตามลำดับ ทั้งนี้กำหนดมาตรการดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง(Area Approach)เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558