ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
กาญจนบุรี คึกคักควันหลง ททท. ร่วมกับอำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ ของชาวไทยเชื้อสายมอญ
18 เม.ย. 2565

กาญจนบุรี คึกคักควันหลง ททท. ร่วมกับอำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ ของชาวไทยเชื้อสายมอญ  วัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี  

สำนักงานการท่องเที่ยวกาญจนบุรี ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายมอญ สังขละบุรี และนักท่องเที่ยว ร่วมงานสงกรานต์มอญ ตามความศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตตมะ ชาวบ้านนอนเรียงกัน ให้พระสงฆ์ทำพิธี เชื่อเป็นสิริมงคล และปัดเป่าโรคภัย บริเวณหน้าเจดีย์พุทธคยา อ.สังขละบุรี  มีประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ “สงกรานต์มอญ” ที่จัดขึ้นบริเวณด้านหน้าเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

วันนี้ 18 เม.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุลนายอำเภอสังขละบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานกาญจนบุรี  ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ “สงกรานต์มอญ” บรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี ประจำปี 2565  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างเสริมความรักสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา พื้นถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยเชื้อสายมอญ กะเหรี่ยง ที่แต่งกายสวยงามตามแบบพื้นเมือง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี ประจำปี 2565

งานประเพณีสงกรานต์ สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ณ กาญจนบุรี ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างเสริมความรักสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกันในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา พื้นถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สำหรับในพิธีสรงน้ำพระวิถีชาวมอญ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำและพระรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะ ออกจากเจดีย์พุทธคยา จากนั้นได้นำพระทั้งสององค์วางไว้ในจุดที่ให้ประชาชนได้สรงน้ำ จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 20 รูปได้เดินออกมาจากเจดีย์พุทธคยา โดยเดินบนหลังประชาชนที่มีทั้งชาวไทยเชื้อสายมอญ กะเหรี่ยงรวมไปถึงนักท่องเที่ยว โดยนอนราบกับพื้นตามประเพณีโบราณที่มีความเชื่อกันว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมพิธี

เมื่อเดินมาถึงจุดที่ประกอบพิธี พระสงฆ์จะนั่งบนจุดที่เตรียมไว้ ซึ่งมีปากกระบอกไม้ไผ่วางเรียงไว้ โดยปลายสุดของรางน้ำจะลงสรงไปตามร่างกายของพระสงฆ์ และประชาชนได้เทน้ำลงสู่รางไม้ไผ่ที่มีการเชื่อมต่อยาวไปจนถึงจุดสรงน้ำพระ ซึ่งพิธีดังกล่าวการเป็นการสืบสานวัฒนธรรมตามแรงศรัทธาและความเชื่อของชาวมอญ ที่พร้อมใจกันนอนเรียงรายให้พระสงฆ์เดินเหยียบไปบนหลัง เพื่อความเป็นสิริมงคล และขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และเพื่อให้ทุกคนได้สรงน้ำพระอย่างทั่วถึงกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำหม้อมงคลขึ้นวัด, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, รักษาอุโบสถศีล, รับนางสงกรานต์, กรวนข้าวแช่, กรวดน้ำสงกรานต์ ยกฉัตรเจดีย์ทราย, จัดนิทรรศการวิถีชีวิตสงกรานต์ไทยรามัญสองแผ่นดิน กิจกรรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์และการแสดงดนตรี กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ การสาธิต, การสอนทำ และการต่อยอดทำอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม สามสายน้ำ สานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทางฝ่ายผู้นำชุมชนได้มีการปฏิบัติตามาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด19) อย่างเคร่งคัดโดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลสังขละบุรี ได้มาฉีดน้ำยาแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกท่าน


ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558