ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
รพ. สังกัดกทม.11 แห่งฉีดวัคซีนฟรีถึง31พ.ค.นี้
01 พ.ค. 2565

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากที่สำนักการแพทย์ กทม. ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ควบคู่กับการเปิดช่องทาง Walk in เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด AstraZeneca (AZ) และ Pfizer (PZ) เข็มที่ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและต่างชาติ ทุกสิทธิ์ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอื่น ๆ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ทั้ง 11 แห่ง ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ จึงได้ขยายช่วงเวลาให้บริการดังกล่าวไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. 65 ณ โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ดังนี้ รพ.กลาง โทร. 0 2225 1354

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร. 0 2289 7000-4 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 2090 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2327 3049 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร. 0 2444 0163 กด 0 รพ.สิรินธร โทร. 0 2328 6760 รพ.คลองสามวา โทร. 06 4557 6009 รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร. 0 2180 0201-3 ต่อ 103,104 รพ.ตากสิน (ณ ห้างแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่) ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 0 2437 7677 และรพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร. 0 2452 7999

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมความพร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีดวัคซีน เช่น เสื้อแขนสั้น หากมีข้อสงสัยเรื่องการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 11 แห่ง ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดตามข้อมูลบริการฉีดวัคซีนได้ที่เพจเฟสบุ๊กสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558