ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.เปิดหีบแล้วคาดมาเลือกตั้งกันร้อยละ70
22 พ.ค. 2565

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง 56 เขตบางเขน บริเวณลานจอดรถ 7-11 หน้าหมู่บ้านทิมาพร ซอย 5 (ซ.สุขาภิบาล5) โดยสำนักงานเขตบางเขน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 223 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 150,213 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวม 152,133 คน บรรยากาศก่อนเปิดหีบ เวลา 07.45 น. มีฝนตกลงมาเล็กน้อย มีประชาชนมารอใช้สิทธิก่อนเวลาเปิดหีบจำนวนหนึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภาพรวมการเลือกตั้ง 50 เขตเรียบร้อยดีไม่มีเหตุขัดข้องใดๆ เช้านี้มีฝนโปรยลงมาแสดงให้เห็นว่า ควรจะรีบออกมาใช้สิทธิแต่ช่วงเช้า เพราะมีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาได้ตลอดเวลา บรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมารอต่อแถวใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่เราจะได้ผู้บริหารที่มาจากเสียงส่วนใหญ่จริงๆ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. รวมเกือบล้าน และเราห่างจากการเลือกตั้งมานาน ผู้ว่าฯ 9 ปี ส.ก. 11 ปี ก็คาดว่าน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิได้ถึง 70%ส่วนเรื่องของโควิด ไม่ต้องกังวล ทุกหน่วยจะมีการวัดอุณหภูมิและให้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังใช้สิทธิแล้ว และมีคูหาแยกสำหรับผู้ติดเชื้อด้วย ประชาชนนำมาแค่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ออกมาใช้สิทธิของท่านเลือกคนที่ท่านคิดว่าดีให้มาบริหารกรุงเทพฯสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 4,357,093 คน แบ่งเป็น เพศชาย 1,982,570 คน เพศหญิง 2,374,523 คน เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตสายไหม จำนวน 161,106 คน เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 17,018 คน ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 4,402,941 คน แบ่งเป็น เพศชาย 2,004,518 คน เพศหญิง 2,398,423 คนเขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตสายไหม จำนวน 163,082 คน เขตที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 17,099 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง ส.ก. มี 50 เขตเลือกตั้ง และ ผู้ว่าฯกทม. มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง รวม 6,817 หน่วย แบ่งเป็น อาคาร 2,956 หน่วย และเต็นท์ 3,861 หน่วย เขตที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด ได้แก่ เขตคลองสามวา จำนวน 247 หน่วย เขตที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุด ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 26 หน่วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2565
นิเทศศาสตร์ นับเป็นศาสตร์หรือแขนงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสารที่จะกระจายข่าวสารให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งหากย้อนหลังไปสักประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในวิชาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากนิสิตนักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่กา...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558