ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ปราจีนบุรี เปิดงานวันกระท้อนหวาน ผลไม้และไม้พันธุ์ดีปราจีนบุรี
27 มิ.ย. 2565

                          รองผู้ว่า ฯ  เปิดงานวันกระท้อนหวาน  ผลไม้และไม้พันธุ์ดีปราจีนบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.ถึง 3 ก.ค. 2565ในงานมีการจำหน่ายกระท้องและผลไม้รสมทั้งกิ่งพันธุ์ คุณภาพในราคาชาวสวนขายเอง เชิญชิม ช๊อป และชมการแข่งขันประกวดธิดากระท้อนหวาน การขับร้องเพลงลูกทุ่งจากผู้นำชุมชน

                     ที่ตลาดผลไม้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงเย็นวันนี้ นายอนุชิต  สังข์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันกระท้อนหวาน ผลไม้และไม้พันธุ์ดี ปราจีนบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยมี นายสุนทร  วิลาวัลย์ นายก อบจ. แบะดร.บังอร  วิลาวัลย์ อดีต นายก อบจ.หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.บ้านพระ เกษตรกรชาวสวน ร่วมงานคึกคัก  ภายหลังประธานมอบเกียรติบัติ และรางวัลการประกวดผลไม้ให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลำดับแล้ว  แล้วนายศิวภณ  ศรีกสิกิจ นายก อบต.บ้านพรนะรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน วันกระท้อนหวาน ผลไม้ และไม้พันธุ์ดี ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีการพัฒนาและต่อยอดไม้ผล โดยกระท้อนที่ทำชื่อเสียงให้จังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะ ต.บ้านพระให้เป็นที่รู้จักของประชาขนทั่วประเทศ

                    จากนั้น นายอนุชิต  สังข์สุวรรณ รอง ผวจ.ปราจีนบุรี กล่าวเปิดงาน งานประท้อนหวาน ผลไม้ และไม้พันธุ์ดี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565   ต่อจากนั้นได้มีการแข่งขันกินกระท้อนหวานท่ามกลางกองเชียริ์อย่างสนุกสนาน

ทีมข่าวปราจีนบุรี

                                                        

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด