ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมจัด110 ล./ปีช่วยเคสอุบัติเหตุบนถนน
29 มิ.ย. 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ ได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ซึ่งก่อนหน้านี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 15,735 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท

ต่อมาเมื่อกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้พิการได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม โดยผ่านการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้ว ขบ. โดย กปถ. ได้สนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ฯ ในรอบแรกให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดซื้อให้แก่ผู้พิการที่ยื่นคำขอ จำนวน 944 ราย รวม 61,968,511 บาท แบ่งเป็นส่วนกลาง 64 ราย 3,690,000 บาท ส่วนภูมิภาค 880 ราย 58,278,411 บาท

โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ที่จัดสรรประกอบด้วย รถนั่งสำหรับคนพิการแบบธรรมดา รถนั่งสำหรับคนพิการแบบขับเคลื่อนไฟฟ้า แขนเทียม ขาเทียม เครื่องดูดเสมหะ เตียงนอนธรรมดา ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และเบาะรองนั่งสำหรับแผลกดทับ เป็นต้น

สำหรับรอบสองได้เปิดรับคำขอเมื่อต้นเดือนเมษายน 2565-17 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้ ขบ. ได้ตรวจคุณสมบัติและส่งเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจประเมินร่างกายและพิจารณาอุปกรณ์ที่เหมาะสม 905 ราย คาดว่า กปถ. ใช้งบประมาณสนับสนุน 50,000,000 บาท

สำหรับความร่วมมือในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการครั้งนี้ ขบ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและมติของคณะกรรมการ กปถ.ดังนี้

1.ขบ. เป็นผู้เปิดรับคำขอและตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการแล้วส่งเรื่องให้สาธารณสุข โดยส่วนกลาง ได้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ 85 แห่ง

2.กระทรวงสาธารณสุขส่งคำขอพร้อมผลการตรวจสภาพความพิการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมราคาอุปกรณ์ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์

3. เมื่อคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติแล้ว ขบ. จะโอนเงินของ กปถ. ให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งมอบให้กับผู้พิการต่อไป

สำหรับในรอบถัดไปจะเปิดรับคำขอเป็นประจำในช่วงต้นปีงบประมาณของทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง โดย กปถ. ได้ตั้งกรอบงบประมาณสนับสนุน 110 ล้านบาทต่อปี และจะประเมินทบทวนกรอบงบประมาณทุกปี เพื่อให้ผู้พิการได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด