ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ปรมเมศวร์ นั่งบอร์ดสุขภาพฯแทนสนธยา คุณปลื้ม
20 ก.ค. 2565

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ร่วมประชุมผ่านการประชุมระบบทางไกล Zoom Meeting

วาระสำคัญคือเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยการเลือกมี 2 แบบ คือ แบบตกลงกันเอง และแบบลงคะแนน ครั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติได้เสนอให้ใช้วิธีตกลงกันเอง และเสนอให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อจนครบวาระที่เหลือ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่ 4 อย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับกรรมการสุขภาพแห่งชาติก่อนหน้านี้มีนายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่ง กระทั่งได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ จึงทำให้ตำแหน่งว่างลง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ก.ย. 2565
นอกจากการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสุขภาพแล้ว การพัฒนาสังคมก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณภาพ วันนี้ อปท.นิวส์เชิญเป็นแขกขอเสนอ ผศ.ดร.ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา หนึ่งในผู้อุทิศชีวิตในการพัฒนาสังคม จากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่ง สู่ผู้เป็นเบ้าหลอมในการสร้างสังคมให้...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด