ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ชัชชาติฟื้นสตรีทฟู้ดหวังดึงท่องเที่ยวกลับมา
03 ส.ค. 2565

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food 

โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของอาหาร ซึ่งในกทม.มีร้านอาหารกว่า 2 หมื่นแต่ในช่วงแรกจะเน้นความร่วมมือ Street food ก่อนเพื่อให้อาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ทั้งนี้จัดกลุ่มสตรีทฟู๊ดเป็น3กลุ่ม คือ ตลาดสำหรับชุมชน, ตลาดสำหรับคนทำงานออฟฟิศและตลาดนักท่องเที่ยว แต่ในช่วงแรกจะเน้นไปที่2กลุ่มหลัง โดนจะเริ่มโฟกัสเป็นโซน เช่น โซนสุขุมวิทสีลมเป็นต้น 

โดยตลาดหรือ Street Food ในโซนดังกล่าวมีสถาบันอาหารฯ เป็นตัวช่วยปูพรมว่าอาหารจะต้องสะอาดมีคุณภาพ โดยอาจจะมีการตั้งกรรมการชุมชนเข้ามาดูแลสตรีทฟู้ดในพื้นที่ดูเรื่องคุณภาพและสร้างตลาดที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นเฉพาะยิ่งขึ้น

   นอกจากนี้อนาคตจะนำนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวการประกอบอาหารวิทยาศาสตร์เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเป็นพ่อครัวในอนาคตด้วย ด้านตัวแทนจากสถาบันอาหาร กล่าวว่าสตรีทฟู้ดของไทยมีชื่อเสียงทั่วโลก

 แต่ยังมีคำถามเรื่องความสะอาดปลอดภัยในการรับประทาน ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวว่าสตรีทฟู้ดในไทยกินได้แต่ต้องเห็นการปรุงเพื่อความปลอดภัยไม่เสี่ยงท้องเสีย ซึ่งทางสถาบันฯไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้น แต่อยากให้ทุกคนกินอาหารสตรีทฟู้ดแล้วเกิดความเชื่อมั่น

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด