ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
สนง.เกษตรบางสะพานน้อยนำอาหารพืชผักปลอดสารพิษบุกขายตลาดนัดสีเขียว
03 ส.ค. 2565

สนง.เกษตรบางสะพานน้อยนำอาหารพืชผักปลอดสารพิษบุกขายตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางสะพานน้อย หลังโควิดเริ่มคลาย

 เมื่อเวลา06.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานที่ ร.พ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย ได้นำเกษตรกรที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ อาหารแปรรูป ข้าวสาร  มาวางขายให้กับประชาชนทั่วไปที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล  
โดยน.พ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย กล่าวว่าปกติโรงพยาบาลจะจัดสถานที่ไว้ให้ประชาชนที่มีสิ้นค้าปลอดสารพิษมาวางจำหน่ายภายในโซนที่โรงพยาบาลจัดให้คือโซนตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุทธในช่วงเช้าโดยโรงได้เปิดสถานที่แห่งนี้นานกว่า 5ปีแล้วแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ชาวบ้านเกษตรกรได้หยุดขายไปดังนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าปลอดสารพิษมาวางขายในช่วงเช้าทุกวันพุทธ

ทีมข่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด