ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
5 ส.ค.ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจฯชงศาล รธน.ปมนายกฯ8ปี
04 ส.ค. 2565

5 ส.ค.ได้เวลา “ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ชง “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยปม “ประยุทธ์” นั่ง “นายกฯ” ครบ 8 ปีแล้วหรือไม่

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. จะเดินทางไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ห้อง 504 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เพื่อยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 230 และ 231(1) ในการเสนอเรื่อง พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมีข้อขัดแย้ง และถกเถียงกันในหมู่ประชาชนและสังคมมากว่า การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 8 ปีในวันที่ 23 ส.ค. 2565 เป็นต้นไป จะเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติในมาตรา 158 วรรค 4 ที่ว่า นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้นั้น หรือไม่ 

นายศรีสุวรรณ ระบุด้วยว่า เพื่อให้ข้อขัดแย้งดังกล่าวเป็นข้อยุติของประชาชนและสังคม จึงเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด