ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ไทยสร้างไทยยื่นร่างพ.ร.บ.บํานาญ-สวัสดิการผู้สูงอายุ3,000บ.
04 ส.ค. 2565

“ไทยสร้างไทย”ยื่นร่างพ.ร.บ.บํานาญ-สวัสดิการผู้สูงอายุชงช่วย 3,000 บาทต่อเดือน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อผลักดัน 10,000 รายชื่อ

ที่รัฐสภา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมยุทธศาตร์ขับเคลื่อนประเทศ และนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำร่างพระราชบัญญัติบํานาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. .... ยื่นกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยเน้นการดูแลประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกัน หลังจากที่ได้เดินสายคาราวานสร้างไทยและได้รับการตอบรับเรื่องนี้จากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เป้าหมายของร่างกฎหมายคือ เพื่อดูแลผู้สูงวัยในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผลให้สุขภาพไม่ดี 

ดังนั้น จะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไม่ได้ ไม่เช่นนั้น จะเป็นภาระในการรักษาพยาบาลของภาครัฐ จึงต้องดูแลอย่างจริงจังในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งในร่างกฎหมายดังกล่าว จะกำหนดให้มีเงินบำนาญให้กับผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท และจะมีการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถทำงานและมีรายได้ ลดภาระของลูกหลานในการดูแลผู้สูงวัยได้

“นอกจากนี้ จะเกิดประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำได้ เพราะเงินบำนาญเดือนละ 3,000 บาทที่ผู้สูงวัยจะนำไปใช้จ่ายนั้น จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้” 

นายโภคิน กล่าวว่า ขณะนี้มีกฎหมายผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามช่วงวัย แต่ไม่มากถึงเส้นแบ่งความยากจนที่อยู่ที่ 2,700-2,800 บาท ดังนั้น ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงกำหนดให้ผู้สูงวัยได้รับบำนาญ 3,000 บาทต่อเดือน โดยไม่ได้ตั้งกองทุนขึ้นใหม่ แต่เป็นกองทุนผู้สูงอายุเดิม

“ยืนยันว่าไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเมือง แต่พรรคไทยสร้างไทยไม่มี ส.ส.ในพรรค จึงต้องยื่นประธานสภาฯ พร้อมเชิญชวนประชาชนลงชื่อ 10,000 คนเพื่อผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวให้เข้าสภาฯ”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด