ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 5.7
05 ส.ค. 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงานและพอใจตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลยังเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้จัดทำนโยบายดีพร้อมแคร์ ปรับให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ BCG มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 วิธีดีพร้อม ประกอบด้วย ดีพร้อมรักษ์โลก ดีพร้อมอัพสกิล และดีพร้อมแบรนด์ดิ้ง คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 270 ล้านบาท ของการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด