ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาล รธน.ขอบันทึก กรธ.รับรองประชุมครั้งที่ 500 นัดใหม่ 14 ก.ย.
08 ก.ย. 2565

ศาล รธน.สั่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งบันทึการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 ที่รองรับการประชุมครั้งที่ 500 ภายใน 13 ก.ย. นัดหารือปม 8 ปีนายกฯ “ประยุทธ์” อีกครั้ง 14 ก.ย.นี้

 

8 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ “วาระพิเศษ” เพื่อพิจารณาเรื่องที่ 17/2565 กรณีคำร้องของประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสออง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 วรรคสาม ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งที่ 501 วันที่ 11 ก.ย.2 561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองการประชุมครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข

ทั้งนี้ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 13 ก.ย. 2565 และกำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 14 ก.ย. 2565

ข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เอกสารความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธาน กรธ. ที่ส่งคำชี้แจงถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า การนับวาระตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เริ่มขึ้นในวันที่ 6 เม.ย. 2560 คือวันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้นายมีชัย ยังชี้แจงถึงกรณีมีการเผยเเพร่เอกสารบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย.2561 ก่อนหน้านี้ ที่ปรากฎความเห็นของนายมีชัย และนายสุพจน์ ไข่มุก (อดีต กรธ.) ระบุถึงวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี หรือไม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องนับรวมก่อนปี2560 ด้วย ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับคำกล่าวของข้าพเจ้า ขอเรียนว่าเป็นการจดรายงาน ที่ไม่ครบถ้วน สรุปตามความเข้าใจของผู้จด  กรธ.ยังมิได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้น เพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และกรธ.ได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 12 ก.ย.2561 ความไม่ครบถ้วนดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ มีข้อผิดพลาดอยู่หลายประการ รายงานการประชุมดังกล่าวจึงยังไม่อาจใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานเป็นข้อยุติได้ กรธ.ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้พิมพ์ข้อความไว้ที่หน้าปกรายงานการประชุมทุกครั้งว่า บันทึกการประชุมนี้ กรธ.ยังไม่ได้รับรอง ผู้ใดนำไปใช้หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้นั้นรับผิดชอบเอง จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อย่างไรก็ดี ในเอกสารบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีกรรมการ กรธ. ที่มาร่วมประชุมรวม 18 ราย ไม่มาประชุม 2 ราย โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธาน กรธ. และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน กรธ.คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ในระเบียบวาระที่ 2 ของการประชุม กรธ.ครั้งที่ 501 ได้มีการรรับรองบันทึกการประชุม กรธ.ครั้งที่ 497 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 ถึงครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด