ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ศาลรับเรื่องกกต.ให้นายกอบจ.น่านหยุดปฏิบัติหน้าที่
05 ต.ค. 2565

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีประกาศแจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐานคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต.อบจ. 3/2565 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้องกับ นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้คัดค้านที่ 1 และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้คัดค้านที่ 2 เรื่องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งโดยศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ กกต. มีมติให้ยื่นคำฟ้องศาลอุทธรณ์พิจารณา จากกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 กรณีมีคุณครู 2 ท่าน ซึ่งบุคคลทั้ง 2 เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 13 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยครูคนหนึ่ง ทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และอีกคนทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขณะมอบบัตรเลือกตั้งฯ ให้แก่ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 2 ได้พูดชี้นำผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ว่า “เปี๊ยะ” ซึ่งหมายถึงเบอร์ 2 อันเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของนายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผู้คัดค้านที่ 1 และยังได้พูดชี้นำผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ว่า "แพะ" ซึ่งหมายถึงเบอร์ 3 อันเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านหมายเลข 3 การกระทำของคุณครูทั้ง 2 ราย ดังกล่าวเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด