ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯ ฟ้องแอด คาราบาวกล่าวเท็จประมูลงานดอนเจดีย์
15 ต.ค. 2565

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้โพสต์คลิปชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เป็นเรื่องเข้าใจผิด การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 65 จังหวัดเตรียมจะจัด เพราะจัดมาต่อเนื่องทุกปี แต่ช่วงโควิดเว้นวรรคจะจัด 18 ม.ค.-1 ก.พ. แต่เจอปัญหาโควิดมาตั้งแต่ปี 64 จึงไม่ได้จัด เลื่อนมาเลย คาดว่าปีนี้ 65 จัดงานมีสัญญากับเอกชนไว้ ก่อนตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่ง แต่ถึงเวลาจริง ไม่สามารถจัดได้ เพราะสถานการณ์โควิดรุนแรงมากขึ้น เลยคิดว่าต้องเลื่อน จึงได้คุยกับคณะกรรมการเลื่อนไปเป็นช่วงประมาณเดือน มี.ค. รูปแบบการจัดงานเหมือนเดิม มีการแสดงยุทธหัตถี ออกร้านโอทอป แสดงนิทรรศการของอำเภอ แต่ในส่วนคอนเสิร์ต ซึ่งไม่ใช่งานของจังหวัด ภาคเอกชนดูแลมีการล้อมรั้ว เก็บบัตรผ่านประตูเอง ไม่เกี่ยวกับบัตรผ่านประตูของทางจังหวัด พร้อมเตรียมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดี

ล่าสุด นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ สพ.0017.3/20526 ลงวันที่ 14 ต.ค. เรื่อง ชี้แจงกรณี แอ๊ด คาราบาว กล่าวพาดพิงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี บนเวทีคอนเสิร์ต สรุปได้ว่า 1. ในปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างรุนแรง 2.ในปี พ.ศ. 2556 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง จึงมีการเลื่อนการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จากเดิม ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นห้วงเดือนมีนาคม 2565 3. ในห้วงของการจัดงานดังกล่าว ศบค. ได้กำหนดให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติให้งดการจัดแสดงดนตรีและมหรสพ ในขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) จึงสามารถจัดการแสดงดนตรีและมหรสพได้ และได้ว่าจ้างวงคาราบาวไปแสดงคอนเสิร์ต 4. การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้จัดหาวงดนตรีและมหรสพ

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการว่าจ้างวงดนตรีมาแสดงในงานนุสรณ์ดอนเจดีย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ผู้ชนะการประมูลแจ้งว่า วงดนตรีคาราบาวมีราคาค่าจ้างสูง เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรายได้ จึงไม่ได้ว่าจ้างวงดนตรีคาราบาวมาแสดง ซึ่งเป็นเรื่องของธุรกิจ 5. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้นิติกรชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับ นายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด