ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
นายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดการฝึกอบรมคณะทำงานจิตอาสา
19 พ.ย. 2565


นายกเมืองพัทยา ร่วมพิธี "เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางละมุง"


เวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมพิธี "เปิดการฝึกอบรมคณะทำงานจิตอาสาพระราชทาน อำเภอบางละมุง" โดยมี  นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง รักษาราชการแทน นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะทำงานจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุงประกอบด้วย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี ต.หนองปลาไหล,  นายนคร ผลลูกอินทร์ นายสกน ผลลูกอินทร์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, นางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรี ต.ตะเคียนเตี้ย, นายพันธกานต์ พรหมพรางกูร หัวหน้าจิตอาสาฯ พร้อม นายศิระวิทย์ สราวรรณ และ นางสาวกัญญาณัฐ สุธงษา และคณะจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ร่วมพิธี


การจัดกิจกรรม "บำรุงราก เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เป็นการฝึกอบรมหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งคณะทำงานจิตอาสาพระราชทานใน 7 ตำบลของอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความมั่นคง ความรักในชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เป็นต้นแบบให้กับจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อเป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งมีการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ในวันอาทิตย์ที่
20 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 122 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของคณะทำงานจิตอาสาพระราชทานใน 7 ตำบลและเมืองพัทยา.....

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด