ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 บูรณาการหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม “Big patrolling’’ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
30 พ.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ร่วมกับการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และหน่วยงาน กสทช. เขต 13 สุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม “Big patrolling’’ สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 30 พ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาขุนแผน หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายเมธี สุขกล่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม นายวัฒนา มหารมณ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนาย วสันต์  ภูษิตกาญจนา นายกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายวนุต ศรีจันทร์บาล ผู้อำนวยการสำนักงาน กส.ทช.เขต 13 สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการทำกิจกรรม “Big patrolling’’ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดขึ้น 

โดยนาย สมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวก่อนเปิดโครงการว่า เรื่องปัญหาสายสื่อสารที่เกาะอยู่ตามเสาไฟฟ้านี้ ทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ประชุมทุกครั้งจะกล่าวย้ำเรื่องนี้ตลอดต้องไม่ให้เกิดเหตุการร้ายขึ้นกับประชาชน หากพื้นที่ใดเกิดปัญหขึ้น หัวหน้าส่วนนั้นจะต้องรับผิดชอบ ท่านรัฐมนตรีได้กำชับทุกครั้งในเรื่องนี้  ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สังคม ชุมชน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

หลังจากกล่าวเปิดกิจกรรมจบได้ร่วมทำการปล่อยขบวนรถที่ร่วมทำกิจกรรมทั้งหมดออกไปดำเนินการตามจุดต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตามจุดสำคัญๆ โดยบางจุดอาจสร้างผลกระทบแก่ประชาชน ในด้านการจารจรบ้างก็ต้องฝากไปยังผู้ใช้ยานพาหนะด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการสร้างความสวยงามกับผู้ที่พบเห็นหลังจากกิจกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้นลงไป

นาย เมธี สุขกล่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลางจังหวัดนครปฐม กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างระบบไฟฟ้าให้เกิดความมั่นคง ตามนโยบายของท่านผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามที่เกิดเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นสายสื่อสาร สายไฟ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การไฟฟ้าได้เล็งเห็นปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำโครงการ “Big patrolling’’ นี้ขึ้นมา โดยทางการไฟฟ้า เขต 3 เรารับผิดชอบทั้งหมดอยู่ 3 จังหวัดคือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นทั้ง 4 จังหวัด สุดท้ายคือจังหวัดสมุทรสาคร

นายวัฒนา  มหารมณ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวฝากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบปัญหาของเรื่องสายไฟ หรือสายสื่อสารที่จะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชน ขอให้แจ้งเข้ามาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี ได้ตลอดเวลา การไฟฟ้า ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาในเรื่องนี้ พยายามคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทุกคนข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์ – รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด