ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
สมาคมเที่ยวพัทยามั่นใจปี66นทท.ไทย+ต่างชาติเต็ม
13 ม.ค. 2566

วันนี้ (13 ม.ค.) ในที่ประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้เชิญตัวแทนจากสำนัก งานการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมชี้แจงถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและแนวโน้มความเติบโตของตลาดหลังจากที่หลายประเทศมีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้

ทั้งนี้จากการรายงานผลสำรวจด้านการท่องเที่ยวในปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่าจังหวัดชลบุรีแม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่อาศัยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก แต่ก็ยังดีที่หลายหน่วยงานพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศจนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาช่วยเสริมและสนับสนุนเติมเต็มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและวันนักขัตฤกษ์ โดยสัดส่วนนั้นพบว่าในช่วง 11 เดือนแรกจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.3 ล้านคนส่วนนักท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ที่ 12.5 ล้านคน ซึ่งถือว่าจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีจังหวัดภูเก็ตตามมาเป็นอับดับที่ 2 สลับกับรายได้จากนักท่อง เที่ยวต่างประเทศที่จังหวัดภูเก็ตมาเป็นอันดับที่ 1 และชลบุรีตามมาเป็นอันดับที่ 2

อย่างไรก็ตามในปี 2566 นี้ที่หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคลง จึงทำให้สถาน การณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีส่งสัญญาณดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวจาก ประเทศรัสเซีย และอินเดีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะจากนี้อีกประมาณ 3 เดือนหรือในช่วงไตรมาสแรกคาดว่านัก ท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเริ่มทยอยกลับมา นอกจานี้ยังจะมีนักท่องเที่ยวจาก มาเลเซีย ลาว เวียดนาม และสิงคโปร์เดินทางเข้ามามากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากโซนยุโรปด้วย

โดยในปี 2566 นี้ แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวเริ่มจะส่งสัญญาณดีขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ททท.เองก็ยังคงให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวภายในประเทศเช่นเดิม โดยจะมีมาตรการหรือแคมเปญส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรม หรือ Event ประจำปีของเมืองพัทยา รวมไปถึงกิจกรรม Family Destination หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นวันธรรมดาเป็นหลัก โดยเฉพาะการจัดประชุม การจัดสัมมนา หรือการอบรมของหน่วยงานต่างๆที่จะมาสนับสนุนและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด