ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รฟม. เปิดใช้สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ แก้ปัญหาจราจร
21 ม.ค. 2566


รฟม. ร่วม บช.น. และ กทม. เปิดใช้งาน สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ ช่วยแก้ปัญหาจราจร
 พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมเปิดใช้งานสะพานข้ามแยกพรีเมียร์  โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครที่ได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โดยรูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ ได้ออกแบบให้มีขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ ระดับสะพานอยู่ใต้แนวทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และใช้เสาโครงสร้างร่วมกัน บริเวณเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ ระหว่างทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงสถานีสวนหลวง ร.9 กับ สถานีศรีอุดม มีระยะทางประมาณ 850 เมตร
 ปัจจุบัน รฟม. ได้ส่งมอบสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ให้กับ กทม. แล้ว เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและกำกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู ที่มอบหมายให้ รฟม. เร่งการคืนผิวจราจรในบริเวณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้ประชาชน โดยการเปิดใช้สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ จะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านจราจรแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
 ทั้งนี้ การเปิดใช้สะพานข้ามแยกพรีเมียร์จะส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางบนศรีนครินทร์ บริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 ถึงบริเวณคลองตาช้าง ไม่สามารถเลี้ยวขวา เพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกบางกะปิได้ โดยให้ใช้เส้นทางในการสัญจรดังนี้
- ผู้ใช้เส้นทางจากซอยศรีนครินทร์ 55 ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทางแยกบางกะปิ ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปใช้จุดกลับรถบริเวณซอยศรีนครินทร์ 57 หรือให้ใช้เส้นทางลัดด้านหลังศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค และออกสู่ซอยศรีนครินทร์ 57 จากนั้นรอสัญญาณไฟ และเลี้ยวขวา เพื่อมุ่งหน้าแยกบางกะปิ
 - ผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าซอยศรีนครินทร์ 55  ให้หยุดรอสัญญาณไฟจราจร และเลี้ยวขวา บริเวณซอยศรีนครินทร์ 57 ทดแทน (ยกเลิกสัญญาณไฟจราจร บริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 ตลอดไป) 
- ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา ชิดเกาะกลางตามแนวสะพานพรีเมียร์ บนถนนศรีนครินทร์ ตั้งแต่บริเวณซอยศรีนครินทร์ 55 ถึงบริเวณคลองตาช้าง ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 45 วัน เพื่อติดตั้งระบบระบายน้ำข้างสะพานพรีเมียร์  โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง/ทิศทาง โดยให้ใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกพรีเมียร์ 2 ช่องทาง และทางราบ 1 ช่องทาง
สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด