ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
จิสด้าตรวจพบจุดร้อนสุดอยู่ที่ลำปาง338จุด
15 ก.พ. 2566

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผย 'จุดความร้อน' ของไทยทะยานไปถึง 2,656 จุด โดยส่วนใหญ่พบในป่า ภาคเหนือมากสุด ส่วนประเทศเพื่อนบ้านตามมาติดๆ อย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ตามมาติดๆ จำนวน 2,321 จุด สปป.ลาว จำนวน 1,422 จุด 

ล่าสุด เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบ "จุดความร้อน" วานนี้ (13 ก.พ. 66) จำนวน 2,656 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ตามมาติดๆ จำนวน 2,321 จุด, สปป.ลาว จำนวน 1,422 จุด, ราชอาณาจักรกัมพูชา 664 จุด, เวียดนาม 542 จุด และมาเลเซีย 1 จุด

 จุดความร้อน ในประเทศไทยส่วนใหญ่สูงสุดพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,196 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 1,071 จุด, พื้นที่เกษตร 159 จุด, พื้นที่เขต สปก. 127 จุด, ชุมชนและอื่นๆ 100 จุด และริมทางหลวง 3 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดวานนี้ คือ 1. ลำปาง 338 จุด 2. ตาก 321 จุด 3. น่าน 318 จุด4. เชียงใหม่ 249 จุด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด