ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวเปิดงานเทศกาลลานตาลันตานำเสนอการย้อนยุคเมืองเก่าแก่กว่า 122 ปี
04 มี.ค. 2566

รัฐมนตรีท่องเที่ยวเปิดงานเทศกาลลานตาลันตานำเสนอการย้อนยุคเมืองเก่าแก่กว่า 122 ปีของ 4 ชาติพันธุ์ด้านการค้าทางทะเลขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลานตาลันตา ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 – 24.00 นาฬิกา ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาหลังเก่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวลันตา หมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะลันตาและของจังหวัดกระบี่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวไทย 4 ชาติพันธุ์ ของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสาย จีน ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยใหม่หรือชาวเลหรือชาวอุลุกลาโวย 

 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับว่า จังหวัดกระบี่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการเดินทางมาสัมผัส กลิ่นอายของธรรมชาติท้องทะเลอันเป็นสีครามอันเลื่องชื่อ ดังคำกล่าวขานที่ว่ามรกตแห่งอันดามัน อำเภอเกาะลันตาด้วยการเดินทางที่พิเศษกว่าอำเภออื่น เกาะที่มีมากถึง 53 เกาะ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พหุภาษา ทำให้เกาะลันตาเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ต้องมาอีก ธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ทะเลใสราวกับมรกต การต้อนรับและรอยยิ้มของเจ้าบ้านสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน เกาะลันตาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพูดถึง คือการเป็นเกาะเงียบๆที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมๆ และวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณให้คนรุ่นหลังสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน ณ เวลานี้เรื่องราวในอดีตได้จำลองแล้วได้ถ่ายทอดสู่สายตาของทุกคนที่มาเที่ยวชมงาน เทศกาลลานตาลันตา ครั้งที่ 18

จากนั้นนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวว่า งานเทศกาลลานตาลันตาจัดขึ้นครั้งแรกปี 2546 ภายใต้แนวคิดร่วมกันย้อนรอยเมืองการค้าทางทะเลอันดามันในสมัยอดีตกาล ของเกาะลันตายุคแห่งการใช้เรือสำเภาขนส่งสินค้า และเมืองเก่าในสมัยก่อนคือเป็นท่าจอดเรือและเป็นที่พักพิงขนถ่ายสินค้าเพื่อทำมาค้าขาย อันเป็นที่มาของการจัดงานดังกล่าว เป็นการนำเสนอเรื่องราวของชาวลันตา ลันตาไทม์แมชชีน ผู้คน การเดินทาง การดำรงอยู่ และวัฒนธรรม มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต การย้อนยุคของ 4 ชาติพันธุ์ นอกจากนี้มีลานวัฒนธรรมนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาหารพื้นบ้าน การสาธิตผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การวางแคร่โชว์ ชมช็อปสินค้าโอท๊อป การออกบูธโรงแรมระดับ 5 ดาว นำเสนอความงดงามของโรงแรม รวมถึงบริเวณชุมชนศรีรายา การจำหน่ายของที่ระลึก การแสดงของนักเรียน และแม่บ้าน และการแสดงดนตรี ล้วนแต่เป็นการนำเสนอของดีศรีลันตาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และต่างถิ่นได้ชื่นชมเพื่อฝาก เกาะลันตาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจและมิมีวันลืมเลือน สมกับคำว่าเกาะลันตาหมู่เกาะแห่งความสุข

 โอกาสนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อำเภอเกาะลันตาเป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 122 ปี มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งทะเล ท้องฟ้า หาดทราย เกาะแก่งน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองสังคมพหุวัฒนธรรมของพี่น้อง 4 ชาติพันธ์ ในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนี้ได้ส่งผลให้เกิดขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ควรค่าแก่การเก็บรักษา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาสัมผัสเรียนรู้เพื่อสืบสานและพัฒนาต่อยอดต่อไป ด้วยเหตุนี้เทศกาลลานตาลันตา จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะนำเสนอจุดขายความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตแห่งความภาคภูมิใจของชาวลันตา ออกสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และแผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว อันเป็นเอกลักษณ์จังหวัดให้ตอบรับกระแสการท่องเที่ยวโลก เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยมิติทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

กระบี่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...