ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ย้อนกลับ
ระบบกักเก็บพลังงานใหม่จีนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง
04 มี.ค. 2566

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานใหม่ของจีนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง
การพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแบบใหม่เป็นหนึ่งในมาตรการที่จีนดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพสูง เนื่องจากจีนกำลังพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะปล่อยคาร์บอนสูงสุดในปี 2573 และความเป็นกลางของคาร์บอนในปี 2560
แผนพัฒนาระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน (พ.ศ. 2564-2568) เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ตั้งเป้าเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียน 50% และลดต้นทุนต่อหน่วยของการจัดเก็บพลังงานลง 30% ภายในปี 2568
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น ลมและแสงอาทิตย์ อาจไม่ต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  วิธีจัดเก็บอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองและช่วยความต้องการพลังงานในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นคำถามที่ร้อนแรงในอุตสาหกรรม
ด้วยสถานีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับแบตเตอรี่แบบไหลของไอรอน-โครเมียม (Iron-Chromium flow battery) ที่เริ่มทดสอบการทำงานเป็นเวลา 168 ชั่วโมงในวันอังคาร ประเทศได้ก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานแบบใหม่
การจัดเก็บพลังงานใหม่หมายถึงการจัดเก็บพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่แบบไหล อากาศอัด และพลังงานกล
ณ สิ้นปี 2565 กำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของโครงการกักเก็บพลังงานในจีนสูงถึง 59.4 กิกะวัตต์ (GW) โดยการจัดเก็บแบบสูบใช้พื้นที่ประมาณ 77% และการจัดเก็บพลังงานแบบใหม่คิดเป็นประมาณ 22% จากข้อมูลของ เฉิน นักวิจัยสถาบันวิศวกรรมอุณหพลศาสตร์ ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS)
"ปัจจุบันระบบกักเก็บพลังงานแบบปั๊ม เป็นเทคโนโลยีกระแสหลัก แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการกักเก็บพลังงานที่เพิ่มขึ้นของจีนได้อย่างเต็มที่" เฉิน กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน
แหล่งกักเก็บพลังงานใหม่กำลังบูม
การจัดเก็บพลังงานใหม่เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างระบบไฟฟ้าใหม่ในประเทศจีน ได้รับประโยชน์จากการตอบสนองที่รวดเร็ว การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น และระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้น
"เราเชื่อว่ากำลังการผลิตติดตั้ง (แหล่งกักเก็บพลังงานใหม่) กำลังจะเพิ่มขึ้นและจะเห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วในภาคส่วนนี้"เฉินกล่าว

โครงการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบไหลของไอรอน-โครเมียมเมกะวัตต์ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแบบใหม่โดยใช้คุณสมบัติทางเคมีของไอออนของเหล็กและโครเมียมในอิเล็กโทรไลต์
ณ สิ้นปี 2565 การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้พื้นที่ถึง 94.5% ของกำลังการผลิตติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานใหม่ของจีน ตามมาด้วยการเก็บพลังงานแบบอากาศอัด (2%) การเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว (คาร์บอน) ( 1.7%)  การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบไหล (1.6%) และเส้นทางทางเทคนิคอื่น ๆ (0.2%)
นอกจากมองโกเลียในแล้ว มณฑลซานตง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) มณฑลหูหนาน และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ต่างก็เป็นภูมิภาคที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มระดับแรกที่มีการติดตั้งความจุกักเก็บพลังงานใหม่ในประเทศจีน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด