ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
เลย เทศกาลงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ"Mask Festival 2023"
04 มี.ค. 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณลานพญานาค ปู่ไหลคำมา สวนสาธารณกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานแถลงข่าว การจัดเทศกาลสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023 “ มีนายจริยาธร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมแถลงข่าว

จังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หอการค้าจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลยสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ร่วมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม เที่ยววิถีถิ่น วิถีไทเลย ผีตาโขน ผีบุ้งเต้า ผีขนน้ำ ผสมผสานงานประเพณีดั้งเดิม ยกระดับงานเทศกาลงานท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติ กับโชว์สีสันคาร์นิวัล แห่งดินแดนอีสาน...ที่เดียวในโลก กำหนดจัดงานเทศกาลงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ "Mask Festival 2023"

เพื่อส่งสริมการท่องเที่ยว และนำทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวคิดยกระดับ Soft power ของไทย สู่เวทีโลก ผ่านสื่อ คอนเทนต์และกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายศิลปิน และบุคลากรในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน" สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยการต่อยอดวัฒนธรรม โดยการนำคุณค่า ของวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาค ปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

บุศย์ สิริปัญญาพร/เลย 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด