ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ย้อนกลับ
จีนขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวของเมืองใหม่
07 มี.ค. 2566

จีนขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานงานกัน และการพัฒนาเมืองใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตามรายงานผลงานของรัฐบาลที่ส่งไปยังที่ประชุมสมัยแรกของสภาประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 เพื่อพิจารณาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายงานระบุว่า จีนส่งเสริมการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทผ่านช่องทางต่างๆ และรายได้ของกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำก็เพิ่มขึ้น โดยประเทศจีนใช้ประโยชน์จากบทบาทพื้นฐานของการบริโภคในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมระบบอุปสงค์ในประเทศที่มั่นคง

ประเทศจีนยังทำงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น เช่น โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ตามระบุในรายงาน  ซึ่งผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบและรูปแบบธุรกิจใหม่มีสัดส่วนมากกว่า 17% ของ GDP

 ตามหลักการที่ว่าเมืองควรสร้างโดยประชาชนและเพื่อประชาชน จีนได้พัฒนารูปแบบเมืองใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมถึงการให้ที่อยู่อาศัยถาวรในเมืองแก่ผู้มีสิทธิที่ย้ายจากชนบทสู่เขตเมือง โดยจีนใช้ประโยชน์จากบทบาทของกลุ่มเมืองและพื้นที่มหานครเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันของเมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่มีการประสานงาน จีนมีความคืบหน้าในการพัฒนาขนาดใหญ่ของภูมิภาคตะวันตก บรรลุความก้าวหน้าใหม่ในการฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบ เร่งการเติบโตของภาคกลาง และส่งเสริมภาคตะวันออกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  อย่างรวดเร็ว.  โดยรวมแล้ว พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกแซงหน้าภาคตะวันออกในแง่ของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามรายงาน

จีนจะขยายอุปสงค์ในประเทศและให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวและการขยายตัวของการบริโภคในปีนี้  รายได้ของผู้อยู่อาศัยในเมืองและชนบทจะได้รับการกระตุ้นผ่านหลายช่องทาง และการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลโดยทั่วไปจะเป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

รัฐบาลตั้งเป้าที่จะผลักดันการลงทุนด้วยแรงจูงใจด้านนโยบาย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุนเอกชนในโครงการสำคัญของรัฐ โดยเสนอว่าจะจัดสรร 3.8 ล้านล้านหยวนสำหรับพันธบัตรเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในปีนี้ 2566

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/news/2023-03-05/China-s-2023-Two-Sessions-China-works-to-expand-domestic-demand-1hV4TkZGlAQ/index.html

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด