ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ความสำเร็จ ผลงานรัฐบาลปลุกกระแส Soft Power คนชายแดนใต้สู่ความยั่งยืน
27 มี.ค. 2566

          อีกหนึ่งผลงานของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเล็งเห็นความสําคัญ ในการสนับสนุน Soft Power และได้ดึงทุกหน่วยงาน ร่วมมือกัน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เน้นจุดขายในการนําเอกลักษณ์ความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โดยใช้แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรม 5F ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสีสัน ความสวยงามของวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวไทยที่สวยงาม เพื่อต่อยอดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย

        สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างกลุ่มบาราโหมบาร์ซา ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางฟารีดา กล้าณรงค์ หัวหน้ากลุ่ม เธอได้นำแนวคิดในการนำสีของกาแฟมาทำสีย้อมผ้าบาติก มาผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ก็ยังมีกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรมที่ได้นำมาวาดลวดลายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สามารถกระจายรายได้สู่คนในชุมชน ได้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

          ส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายจีรวัฒน์ นุ่นศรี ประธานกลุ่มฯ ได้นำผลผลิตจากเมล็ดกาแฟที่ตกเกรดไม่สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพได้ โดยนำสีของกาแฟมาย้อมลงบนผืนผ้า ดึงลวดลายที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาสื่อสารให้เกิดความหมาย สร้างความสวยงามบนผืนผ้าจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและมีรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จของทั้งสองกลุ่ม เป็นการนำ soft power มาใช้ให้เกิดประโยชน์และลงตัว โดยมีทุกภาคส่วน รวมทั้ง ศอ.บต. ได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ที่จะมาเพิ่มเสริมทักษะ พร้อมทั้งหาช่องทางทางการตลาดให้สามารถมีแหล่งรองรับผลิตภัณฑ์

           ทางด้านของรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมต่อความสำเร็จของการผสมผสาน Soft Power ท้องถิ่นชายแดนใต้ นำมาผลิตเป็นลายผ้าสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และย้อมสีจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์เก่าแก่ ภายใต้แนวคิด "ปลุกภูมิปัญญาจากขุนเขา สู่ลวดลายอัตลักษณ์บนผืนผ้า" ซึ่งเป็นความร่วมมือของสองวิสาหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด อำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้า สายพันธุ์อายุกว่า 200 ปี ปลูกที่บริเวณถ้ำคอก และยังเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำตลอด ซึ่งมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของยุคศรีวิชัยกับวิสาหกิจชุมชน BARAHOM BARZAAR อำเภอเมืองปัตตานี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและผ้าบาติกลายเลื่องชื่อลายจากเศษซากกระเบื้องข้าวของเครื่องใช้โบราณ ถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานคุณค่าและมีอัตลักษณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกัน ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างสำคัญ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของภาครัฐจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมทักษะให้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆได้นำไปต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและมีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด