ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เจ้าหนี้ไฟเขียวการบินไทยยุบไทยสมายล์ขาดทุน2หมื่นล.
18 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทยตามแนวทางที่คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและฝ่ายบริหารนำเสนอ โดยการบินไทยจะควบรวมสายการบินไทยสมายล์

ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทของการบินไทย ซึ่งผลประกอบการของบริษัทย่อย รวมถึงสายการบินไทยสมายล์ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของการบินไทยตามมาตรฐานบัญชี

การบินไทยจึงพิจารณาปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝูงบินให้สามารถวางแผนและพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและเที่ยวบินให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสาร รองรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินได้อย่างไร้รอยต่อ 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ตลอดจนยกระดับความสามารถการแข่งขันของการบินไทยในมิติต่างๆ 

ทั้งด้านต้นทุนการดำเนินงาน การบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากร และกระบวนการทำงาน การสร้างความเป็นเอกภาพในตราผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร 

หลังจากนี้บริษัทฯ ยังจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้ โดยที่ผู้โดยสารยังสามารถซื้อบัตรโดยสารและใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ได้ตามปกติในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ 

ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้า ผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านมั่นใจว่าคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดเป็นตามกรอบยุทธศาสตร์ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ สามารถสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต และเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ 

นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจการบิน จะควบรวมไทยสมายล์ มารวมอยู่กับการบินไทย ซึ่งเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการที่เปิดไว้แล้ว

ในระยะแรกการบินไทยจะดำเนินการควบรวมฝูงบิน แอร์บัส เอ 320 ซึ่งการบินไทยให้ไทยสมายล์เช่า จำนวน 20 ลำ ทยอยเข้ามาอยู่ในฝูงบินของการบินไทย  โดยคาดว่าแผนจะทำเสร็จปีนี้ เพื่อจะช่วยทำให้ ไทยสมายล์ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เนื่องจากจะทำให้ไทยสมายล์ มีการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินต่อวัน เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันไทยสมายล์ ใช้เครื่องบินไม่ถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่การบินไทยใช้เครื่องบินอยู่ที่ 12-13 ชั่วโมงต่อวัน 

จากผลการศึกษาพบว่า ถ้าแบ่งเครื่องบินลำตัวแคบของไทยสมายล์มาให้การบินไทยใช้ทำการบิน การใช้ประโยชน์ของเครื่องบินต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ชั่วโมงกว่า ซึ่งสูงกว่าอยู่ที่ไทยสมายล์ 2 ชั่วโมงกว่าต่อวัน

ทำให้ต้นทุนต่อชั่วโมงลดลง 20 %แค่นี้ผลประกอบการ ที่ใช้เครื่องบินเอ 320 ก็จะดีขึ้นแล้ว ซึ่งการที่ไทยสมายล์ ไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์เครื่องบินได้เต็มที่ เป็นเพราะถือ AOC คนละบริษัท การบินไปบางประเทศยังไม่ได้

เพราะมีเรื่องของสิทธิการบิน และไทม์สล็อตที่ไม่สามารถโอนข้ามกันได้ จึงต้องควบรวมเครื่องบินให้อยู่ในฝูงบินเดียวกัน ซึ่งการบินไทยมีไทม์สล็อต สามารถนำเครื่องบินที่จะรวมเข้ามา เพื่อนำมาใช้บินในตอนกลางคืนได้

สาเหตุหลักที่การบินไทยต้องควบรวมไทยสมายล์ คือ 1.เป็นการใช้ทรัพย์สินอย่างมีมูลค่ามากขึ้น  2.ทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับเวนเดอร์ ในการซื้อบริการต่างๆ ที่จะมีเพิ่มขึ้น เพราะไซด์ของไทยสมายล์ คิดเห็น 10% ของการบินไทย  การปรับโครงสร้างนี้ก็จะทำใหมีการใช้ซัพพลายต่างๆใช้ร่วมกันได้

สำหรับการให้บริการของไทยสมายล์ในช่วงแรกก็ยังคงการให้บริการกลิ่นอายเดิมอันเป็นอัตลักษณ์ของไทยสมายล์อยู่ เพราะมีแฟนคลับและผู้สนับสนุนพึงพอใจในรูปแบบนี้อยู่ จนกว่าการควบรวมจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต

ทั้งนี้เราจะเห็นว่าการควบรวมกิจการของสายการบินแม่และสายการบินลูก หรือสายการบินในเครือมีแนวโน้มเป็นปกติ ซึ่งเป็นการปรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ อย่าง สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ควบรวมกับ ซิลล์แอร์ ,คาเธ่ย์ แปซิฟิก ควบรวมกับดรากอนแอร์

เราคาดว่าจะเอาเครื่องบินเข้าฝูงได้ใน ไตรมาส 3 ถ้าหากได้รับความเห็นชอบก็จะค่อยๆทยอยนำเข้ามา เบื้องต้นจะนำเข้ามา 4 ลำก่อน 

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้กรรมการเจ้าหนี้พิจารณา ถ้าเห็นชอบก็จะดำเนินการต่อไป คงต้องในส่วนของเรคกูเรเตอร์ด้วย  เพราะการควบรวมเครื่องบิน ต้องขออนุมัติต่อกระทรวงคมนาคม  

โดยการบินไทยจะยกเลิกสัญญาเช่าช่วงเครื่องบินของไทยสมายล์ นำกลับมาให้บริการโดยการบินไทย ทำให้การบินไทยมีฝูงบินเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินทั้งหมด 65 ลำ เป็นเครื่องบินลำตัวกว้างในฝูงบินของการบินไทย 45 ลำ เป็นเครื่องบินลำตัวแคบในฝูงบินไทยสมายล์ 20 ลำ

ปัจจุบันต่อวันไทยสมายล์ต้องจ่ายค่าช่าเครื่องบินให้การบินไทย หลักแสนบาทต่อวัน ต่อ 1 ลำ หลังคณะกรรมการเจ้าหนี้เห็นชอบเครื่องบินก็จะทยอยเฟดอินเข้ามาที่การบินไทย อาทิ 4 ลำก่อน มาเตรียมการก่อน  ที่เหลือไทยสมายล์ก็ค่อยๆดำเนินการอยู่ ก็อาจมีช่วงสุญญากาศนิดหน่อย เราไม่ได้นำมาพร้อมกันทั้ง 20 ลำ

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ส จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% เริ่มทำการบินวันที่ 10 เมษายน 2557 ใช้รหัสสายการบิน WE มีผลประกอบการขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปีแรกของก่อตั้งบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดหนี้คงค้างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวม 10,885.92 ล้านบาท (ค่าเช่าเครื่องบิน, บริการภาคพื้นดิน, ลานจอดสนามบิน, ค่าเบี้ยประกันเครื่องบิน, บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, ฝึกนักบินใช้เครื่องบินจำลอง และอาหารขึ้นเครื่องบิน) ขณะที่ผลการดำเนินงานของไทยสมายล์ขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 จำนวน 20,012 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด