ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
CNNC จัดกิจกรรมเพื่อสังคม...เก็บขยะชายหาดบางละมุง
24 พ.ค. 2566

             กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี จับมือท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงและชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเก็บขยะชายหาดบางละมุง “ฟื้นฟูชายฝั่ง ฟื้นใจชุมชน” รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก้ปัญหาขยะทะเล

             (24 พ.ค.66) ที่บริเวณพื้นที่ชายหาดอ่าวบางละมุง ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี (CNNC Joint Venture) ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โดยมิสเตอร์ ชุย จี้จง (Mr.Cui Jizhong)  ผู้อำนวยการโครงการ นำพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เก็บขยะชายหาดบางละมุง “ฟื้นฟูชายฝั่ง ฟื้นใจชุมชน” และนางสาวณัฐธินีย์ เชิดฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กล่าวเปิด

            มิสเตอร์ ชุย จี้จง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาขยะในทะเลส่งผลกระทบต่อสมดุลทางธรรมชาติทางทะเลเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้ดำเนินงานการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล ทำความสะอาด ปรับสภาพภูมิทัศน์  อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์สร้างความยั่งยืนของทรัพยากรให้คงอยู่ต่อไป 

            ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลตำบลบางละมุง กลุ่มประมงและชุมชน กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3  ชุมชนตลาดโรงโป๊ะ ชุมชนบ้านเนินตาเบี่ยง ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน ชุมชนบ้านนากลาง และผู้มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด