ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว กก.เหลือ 151 ที่นั่ง พท. 141
25 พ.ค. 2566

กกต. ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ก้าวไกลลดเหลือ 151 ที่นั่ง-เพื่อไทย 141- ภูมิใจไทย 71 -พลังประชารัฐ 40-รทสช. 36 -ปชป. 25 ผู้ใช้สิทธิ 75.71% บัตรเสีย 3.69 %

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไป อย่างเป็นทางการ หลังผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 66 มาแล้ว 11 วัน โดยมีสถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือ 75.71% โดยจากการลงคะแนนทั้งหมด คิดเป็นบัตรดี 94.12% บัตรเสีย 3.69% และบัตรไม่เลือก 2.19%

จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร 500 ที่นั่ง (แบบแบ่งเขต 400 ที่นั่ง และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง) ดังนี้

พรรคก้าวไกล ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 112 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 39 ที่นั่ง รวม 151 ที่นั่ง (จำนวนลดลงจากผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 1 ที่นั่ง) 

พรรคเพื่อไทย  ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 112 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 29 ที่นั่ง รวม 141 ที่นั่ง

พรรคภูมิใจไทย  ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 68 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง รวม 71 ที่นั่ง (จำนวนเพิ่มขึ้นจากผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 1 ที่นั่ง)

พรรคพลังประชารัฐ ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 39 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง รวม 40 ที่นั่ง

พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 23 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 13 ที่นั่ง รวม 36 ที่นั่ง

พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 22 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 ที่นั่ง รวม 25 ที่นั่ง

พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 9 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง รวม 10 ที่นั่ง

พรรคประชาชาติ ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 7 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2 ที่นั่ง รวม 9 ที่นั่ง

พรรคไทยสร้างไทย ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 5 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง รวม 6 ที่นั่ง

พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 2 ที่นั่ง 

พรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 1 ที่นั่ง, ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง รวม 2 ที่นั่ง

ส่วนพรรคที่ได้ 1 ที่นั่ง ได้แก่ พรรคเสรีรวมไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคใหม่, พรรคท้องที่ไทย, พรรคเป็นธรรม, พรรคพลังสังคมใหม่ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณ
ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด