ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
นศ. วทอ. กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
26 พ.ค. 2566

              นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กวาด 3 รางวัล จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29  โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวม 3 รางวัล จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กระทรวงแรงงาน รายละเอียดดังนี้ 

 1) รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้แก่ นายรัชชานนท์  ทิพฤาชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  ควบคุมทีมโดย อาจารย์พชรพล ศิลาคุปต์
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้แก่ นายสิทธานต์ สุกรี  นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program และนายถิรวัฒน์ นทีตานนท์ นักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน และ
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  (เหรียญทองแดง)  สาขามาตรวิทยาด้านมิติ   ได้แก่  นายวิศรุษธ์ สุกสาน นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล  และนางสาวศรุตา ตันติวณิชกร นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร. ณัฐพล บุญอธึก 
 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย ขวัญฤทัย -ข่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด