ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เมืองพัทยา มอบเสื้อกีฬาแก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
30 มิ.ย. 2566

        ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยมีบุคลากรครูจากโรงเรียนเมืองพัทยา 1 – 11 เข้ารับมอบ


 
         สืบเนื่องจาก ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เมืองพัทยา จะดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติด) ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา มีกจิกรรมที่หลากหลาย และมีประโยชน์ รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการคัดเลือกนักกีฬารองรับการแข่งขันระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬานักเรียน และเพื่อให้เยาวชนก้าวเข้าไปสู่ระดับนักกีฬาทีมชาติ 


 
       สำหรับการประเภทกีฬาต้านยาเสพติดมี 3 ประเภท ประกอบไปด้วย กีฬาฟุตบอล แข่งขันระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม, วอลเลย์บอลชายหาด ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม  และเปตอง ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม โดยเมืองพัทยาเป็นผู้สนับสนุนเสื้อกีฬา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมอบเสื้อกีฬาวอลเลย์บอล จำนวน 114 ตัว, กีฬาฟุตบอล จำนวน 396 ตัว และกีฬาเปตอง จำนวน 180 ตัว

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...