ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
อพท.เตรียมยกระดับผู้ประกอบการงานฝีมือหัตถศิลป์ สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์
28 ก.ค. 2566

            นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) เปิดเผยว่า อพท. ได้หารือกับนางสาวคาวะ โยโกะ ผู้ประสานงานหลักเมืองสร้างสรรค์คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น ถึงประเด็นความเป็นไปได้ของความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในฐานะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ โดยเมืองคานาซาว่า มีความเข้มแข็งในเรื่องการทำทองคำเปลวและการทอผ้า มีการพัฒนาเทคนิควิธีการและการออกแบบ รวมถึงการต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยยังคงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตไว้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเมืองคานาซาว่า จะส่งผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือมาฝึกอบรมให้แก่เมืองสุโขทัย ซึ่ง อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

           นางสาวคาวะ โยโกะ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ได้เน้นย้ำประโยชน์ของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก(UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ช่วยให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด