ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
มวยไทยพันธุ์แท้เปลี่ยนกติกาใหม่รับสมัครถึง13ส.ค.66
02 ส.ค. 2566

มีรายงานข่าวมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่ 23 ศึกมวยปูนเสือได้เปลี่ยนกติกาใหม่เพื่อความเท่าเทียม โดยจะมีดังนี้

1.คัดเลือกนักมวยจากทั่วประเทศให้เหลือตัวแทนภาคละ 12 คน 2.ทำการแข่งขันในแต่ละภาค หา 6 คนที่ดีที่สุดของภาคนั้นๆ (แข่งแบบ Knockout) 3.นำตัวแทนทั้ง 6 คน จากทุกภาคมารวมกันแล้วจับฉลาก รอบ 16 คน แบ่งเป็น 4 สาย 4 ภาคในแต่ละสายแต่ละภาคจับสลากจะได้ตัวจริง 4 คน สำรอง 2 คนเพื่อทำการแข่งขันรอบ 16 คนต่อไป ในการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกรูปแบบใหม่นี้ เพื่อให้นักมวยและแฟนมวยในทุกๆ ภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมอย่างเท่าเทียม

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้ 1.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมีน้ำหนัก 112 ปอนด์  (ชิงชนะเลิศรุ่น 115 ปอนด์ ) 2.นักมวยจะต้องมีสัญชาติไทยและ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร 3.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542

4.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสังกัดค่ายมวยใดค่ายมวยหนึ่งและต้องใช้ชื่อค่ายมวยที่สมัครจนจบการแข่งขัน 5.นักมวยที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นนักมวยที่จดทะเบียนถูกต้องตาม  พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542

 สำหรับหลักฐานในการสมัครเข้าแข่งขัน สำหรับวอล์คอิน (ออนไลน์สามารถใช้ภาพถ่ายหรือไฟล์ pdf ในการอัปโหลดได้)

1.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบและรูปถ่าย ขนาดโปสการ์ดชุดนักมวย (เต็มตัว) จำนวน 1 ใบ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักมวย จำนวน 1 ชุด 3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักมวย จำนวน 1 ชุด 4.สำเนาบัตรประจำตัวนักมวย จำนวน 1 ชุด พร้อมสมุดประจำตัวนักมวย 5.ใบรับรองจากหัวหน้าค่ายมวยที่สังกัด จำนวน 1 ชุด สมัครได้ที่ สนามมวยช่อง 7 HD (ทุกวันอาทิตย์) , โปรโมเตอร์ชุ้น  เกียรติเพชร และช่องทาง Online (Google Form : https://forms.gle/mVVqA1yeRiU5LFrx8 ) ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค .- 13 ส.ค. 2566

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด