ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
สรรหาเลขาฯกสทช.ยังลูกผีลูกคน ประธานฯชี้นัดโหวตภายในส.ค.นี้
03 ส.ค. 2566

ประธานกสทช.เผย 9 ส.ค.นี้ยังไม่เสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเลขาธิการกสทช. เหตุต้องหารือหลักเกณฑ์ในการเลือกร่วมกันกับบอร์ดกสทช.ก่อน คาดจะเสนอภายในเดือนนี้ ย้ำเสนอเพียง 1 รายชื่อ หากไม่ได้รับการโหวตเห็นชอบ ต้องสรรหาใหม่ ยืนยันไม่กระทบการทำงาน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการสรรหาเลขาธิการ กสทช. ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด กสทช. วันพุธที่ 9 ส.ค.2566 นี้ ยังไม่สามารถเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบได้

เนื่องจากต้องมีการกำหนดหลักเกกณฑ์ในการคัดเลือกร่วมกันให้ชัดเจนก่อน ในบอร์ดกสทช.ด้วยกัน จากนั้นจึงค่อยนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 คนเสนอให้บอร์ดกสทช.โหวตเห็นชอบ คาดว่าภายในเดือนนี้จะสามารถเสนอชื่อต่อที่ประชุมได้

ทั้งนี้ การเสนอชื่อจากตนเองนั้นจะมีเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งตนเองมีรายชื่อที่จะเสนออยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ หากบอร์ดไม่ลงมติโหวตให้ ก็จะไม่เสนอชื่อผู้สมัครคนต่อไป เพราะคนที่ทำงานกับประธานได้ต้องมีเพียงคนเดียว แม้จะเข้าใจว่าคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 8 คน ผ่านแล้วก็ตาม ส่วนจะกระทบต่อการทำงานหรือไม่นั้น เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่ารักษาการเลขาธิการก็ทำหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด อยู่แล้ว

“หากบอร์ดไม่เห็นชอบรายชื่อที่เสนอไป จำเป็นต้องสรรหาใหม่ ไม่มีการเสนอชื่ออีก 7 คนที่เหลือ และอาจทำให้กระบวนการสรรหาเลขาธิการยืดระยะเวลาออกไป หรือ นับหนึ่งใหม่ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงานกสทช.ก็ทำงานภายใต้รักษาการเลขาธิการกสทช.อยู่แล้ว”

รายชื่อผู้สมัครเลขาธิการกสทช.ที่เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 ที่ผ่านได้ มีจำนวน 8 คน จาก 9 คน

โดย นายพีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา ไม่ได้เข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย

-นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช. รักษาการเลขาธิการกสทช.

-พ.อ.ดร.ธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (ซูเปอร์บอร์ด)

-รศ.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

-นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

-ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธ.กรุงไทย

-นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA

-นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...