ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
15 ส.ค. 2566

ที่โรงเรียนแม่อุสุวิทยา ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก  นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก , สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ,สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ท่าสองยาง สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.ท่าสองยาง ,ปลัดอำเภอ ,ตำรวจ ,ทหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดเทพรัตน์จังหวัดตาก ให้แก่ประชาชน จำนวน 290 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานหลายวันในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ราย ณ โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ทั้งนี้ อำเภอท่าสองยางได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน หลังจากเกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง ซึ่งสภากาชาดไทย ได้สนับสนุนถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่มให้กับอำเภอท่าสองยางนำไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 568 ชุด

ขณะเดียวกันได้กำชับ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการ ต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช / ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด